Banner Top
You are here:עמוד הבית/הרצאות/הסיפור שמאחורי כתיבת ספרי
הסיפור שמאחורי כתיבת ספרי

הסיפור שמאחורי כתיבת ספרי

"מי צריך שירה?" נשאלה לאה גולדברג, וזו היתה תשובתה:   

"ומה לעשות בסוסים במאה העשרים?
ובאיילות?
ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים? 
……………………………………………………………………………………………………

הקשיבו!
הרי אם נדלקים כוכבים, משמע- יש למי חפץ בכך
(ולדימיר מייקובסקי)
……………………………………………………………………………………………………

"שירה –
אבל מה זאת בעצם שירה.
לא אחת נתנה לכך
תשובה רעועה.
ואני אינני יודעת ואינני יודעת ונאחזת בזה
כבמעקה גואל."
(ויסלבה שימבורסקה)
……………………………………………………………………………………………………

"לעבוד שירה זה לכתוב את הנפש"
(אשר רייך) 
……………………………………………………………………………………………………

"עכשו העצים קרחים. כשהענפים מלאים אני יכול לשבת שעות ולהביט בתנועה של העלים, זו מוסיקה, זה ריקוד."
(טוביה ריבנר)
……………………………………………………………………………………………………

"השירה היא יומן שנכתב על ידי בעל חיים ימי שחי ביבשה ורוצה היה לעוף".
(ק. סנדבורג)
……………………………………………………………………………………………………

"שירה
כמו קצף גלי הים,
ובלעדיו הים מַרְאָה
לְרֵיקוּת השמים. "
(צביקה שטרנפלד)
……………………………………………………………………………………………………

"תסתכלי, יש פה עכשיו תנועה של עץ, תנועה לפי תומה. יש רוח בחוץ, קצת סתיו.
תסתכלי איזו תנועה יש לו. הוא בוחן, מתרומם.
זה לא מפני שהחלטתי להביט על העץ, אלא מפני שהוא ישנו והוא קורא לי.."

(מתוך ראיון עם ס. יזהר)