Banner Top

מאמרים

אושר ניתן ברגעים. אושר איננו מצב שמגיעים אליו ונשארים בו. מהם אותם רגעים? מהו אותו אושר? אם נפנה לדפי הספרות נמצא כיסופים לאושר, רגע של נגיעה באושר באין – ספור יצירות: באוטוביוגראפיות, בפרוזה, בשירה ובדרמה. לצורך ההמחשה, נפנה זו הפעם אל יצירתו של ס. יזהר, הרוויה בכמיהה לרגעי אושר, ונוסיף קורטוב מיוצרים אחרים.

האמירה הנפוצה: "תמונה אחת שווה אלף מילים", הפכה במלחמה האחרונה לאמת מוצקה שאין עליה עוררין

מהמיתולוגיה ועד היום ובכלל, על האדם לעבור מסע בו הוא אמור לבנות את עצמו כגיבור במסע חייו. כשנשמטת תשתית הקיום שלו, בעיקר כשזה לא בצדק, נגזלת זכותו להיות גיבור בחייו