Banner Top
You are here:עמוד הבית/הרצאות/מגדר

מגדר

"סינדרלה במטבח, בנשף וב...מחלקת עסקים"

על דמות האשה בתרבות, בספרות ובחברה.

"נסיכה או מכשפה? – מכשפה, כמובן!"

על המכשפה במיתולוגיה, באגדות ובשירה.

שלגיה והיפהפיה הנרדמת

על דמות האשה באגדות- רק לבני 18 ומעלה...

"אמא יקרה לי" 

יחסי בת-אם באגדות, בספרות, בקולנוע ובפסיכולוגיה

"תהיי יפה ותשתקי!"

על שתיקת הנשים בתרבות, בחברה ובספרות

"המשוגעת בעליית הגג"

על האשה היוצרת – "אִם לשקספייר היתה אחות"(וירג'יניה וולף) - מה היה עולה בגורלה?

השמיעיני את קולך

משוררות מתכתבות עם נשים מהמקרא, מההיסטוריה ומהספרות ונותנות להן קול

"שתיקת הדג באקווריום, יללת התנים הפנימית"

על דמות האשה בסיפורי ע. עוז

האשה שטרקה את הדלת ויצאה עבור כל הנשים

"בית הבובות"- איבסן